Stichting Albarica

Doelstelling

Stichting Albarica werd in 2000 opgericht door Britt Arp en Albert Vijge. Het doel is het initiëren en organiseren van projecten die bijdragen aan de culturele pluriformiteit, de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers en hen een kans biedt zich optimaal te ontplooien. De start van haar activiteiten was het Marokkofestival in theater Cosmic. Vanaf dat moment werd Albarica steeds meer benaderd door theatermakers met een cultureel diverse achtergrond met het verzoek advies te geven, te produceren, subsidieaanvragen te schrijven of als impresario op te treden. Zo groeide Albarica uit tot een adviseur en onafhankelijke productiekern van culturele activiteiten met diversiteit als middelpunt. Het werk van theatermakers staat daarbij centraal. In 2005 maakt Albarica -bij uitzondering- een uitstap naar de fotografie.

De projecten van Stichting Albarica kenmerken zich door gerichtheid op:

 

 

naar boven